logo - Pražské sdružení Sport pro Všechny logo - Pražské sdružení Sport pro Všechny logo - Pohyb je život
 
 
 

Odbor sportu pro všechny TJ Sokol Řepy sdružuje oddíly a kolektivy, které působí v oblasti rekreační tělesné kultury.

Je registrován ve Sportu pro všechny Praha a spolu s ním v České asociaci Sport pro všechny.

 

Činnost odboru vychází z myšlenek a pojetí všestranné tělesné výchovy a tělovýchovné praxe a z ideálů Dr.Miroslava Tyrše, navazuje na tradice organizované tělovýchovy v Československu a zejména na činnost původního Sokola Řepy a dále Svazu základní a rekreační tělesné výchovy, v souladu se současným pojetím světového hnutí „Sport pro všechny".

Posláním odboru SPV a jeho oddílů je metodicky a organizačně podporovat rozvoj rekreační tělesné výchovy a sportu zejména ve spádovém území Praha Řepy a okolí.

Cílem je umožňovat tělovýchovné a sportovní vyžití všem cvičencům bez rozdílu věku, talentu a sociálního postavení a přispívat k jejich všestrannému fyzickému a duševnímu rozvoji, k upevňování zdraví a k vytváření kladného vztahu k tělesné kultuře.

 

Odbor SPV nabízí ve svých oddílech otevřený systém rekreačních tělovýchovných a sportovních činností, který je uplatňován v souladu s moderními vědeckými poznatky a je obměňován a rozšiřován podle zájmů a potřeb cvičenců a dalších zájemců o tělesnou kulturu.

V současné době nabízíme činnost v následujících oddílech:

 

            Rodiče a děti (do 4 let) - všestranná průprava s dopomocí rodičů   (prarodičů)

            Nejmladší žactvo (4 - 6 let) - všestranná průprava

            Oddíl žáků (mladší 6-11 - všestranná průprava, základy míčových her

                               včetně  moderních sportů - např. florbal aj.)

 

Oddíl všeobecné gymnastiky (VG) „ŽELVIČKY" - pro žákyně - pohybová průprava, základní gymnastika,  gymnastika i soutěžní na úrovni sportu pro všechny (nejde o výkonnostní sport), nácvik a vystoupení v pohybových skladbách

- intenzivnější gymnastické a akrobatické aktivity pro vybrané zájemce - soutěž  v gymnastickém trojboji TeamGym

- základní, sportovní gymnastika a TeamGym i pro žáky

V oddíle působí i vyspělejší družstvo žen a příležitostně i smíšené družstvo mužů a žen v TeamGymu. V této oblasti je oddíl propojen na ČGF a zúčastňuje se i republikových soutěží v TeamGymu.

Obě uvítají další členy s gymnastickou a akrobatickou průpravou.

Želvičky pořádají pro své členy soustředění, zájezdy na soutěže a akce, zúčastňují se přehlídek pohybových skladeb a reprezentují Prahu i ČASPV při různých akcích. Několikrát se již zúčastnil oddíl světové gymnaestrády a v budoucnu s takovouto aktivitou ještě počítá.

 

Cvičení žen - pro ženy (i dorostenky), ale i seniorky - klasické cvičení s hudbou, smíšené využití různých směrů: zaměření na zdravotní tělesnou výchovu, ale i kondiční cvičení, aerobní bloky, strečink a další. Využívání náčiní (gymbaly, overbaly, stepy, činky a další). V současné době je většina členek v seniorském věku, ale rády uvítají nové i mladší zájemce.

 

Rekreační volejbal - pro muže i ženy

 

Rekreační sálová kopaná - pro muže i dorostence -oddíl se schází v pondělí od 19 hod. na ZŠ Socháňova a uvítá nové zájemce

 

Odbor SPV dále:

  • - umožňuje získání cvičitelské kvalifikace zájemcům v různých aktivitách, které školí v rámci ČASPV (informace viz web stránky www.caspv.cz).
  • - zprostředkovává svým členům i ostatním zájemcům možnost účasti na různých seminářích, tělovýchovných a sportovních kurzech,
  • - umožňuje účast na tělovýchovných a sportovních akcích v Praze,  v celé republice i v zahraničí
  • - umožňuje účast v různých soutěžích v oblasti rekreační tělesné výchovy a sportu

 

Odbor SPV je otevřen pro všechny, kteří se chtějí zapojit do jeho činnosti. Respektuje bez výhrad právo všech členů sdružovat se i v jiných oddílech TJ Sokol Řepy, ale i v jiných organizacích a spolcích.

 

Rádi uvítáme ve svých řadách všechny zájemce.

 

Poslední úprava: 3.9.2020

 
Fotogalerie