logo - Pražské sdružení Sport pro Všechny logo - Pražské sdružení Sport pro Všechny logo - Pohyb je život
 
 
 

 

Oddíl Rodičů a dětí pro cvičební rok 2023-2024 již nepřijímá nové zájemce. Je naplněna kapacita a více párů by bylo na úkor kvality cvičení.

Pokud se niám podaří získat další cvičitele pro tuto kategorii a vhodné hodiny na pronájem, dáme vědět možnost přijetí dalších párů. 

Poslední úprava: 26.6.2023