logo - Pražské sdružení Sport pro Všechny logo - Pražské sdružení Sport pro Všechny logo - Pohyb je život
 
 
 

Gymnastika a Teamgym

Gymnastický oddíl je jedním ze zásadních oddílů naší Tělovýchovné jednoty.

  • Děti se zúčastňují gymnastických soutěží, soutěží v TeamGymu, ale i v atletice, na přehlídkách pódiových skladeb. Reprezentují jak naši TJ, tak mnohdy i Prahu jako kraj, tj. ve Sportu pro všechny Praha, ale i Českou asociaci Sportu pro všechny jak doma, tak  i v zahraničí.
  • Každoročně pořádá oddíl letní gymnastické soustředění
  • Závodní družstva
  • Zabýváme se hlavně disciplínou Teamgym a proto jsou závodní družstva rozdělena podle věku na kategorie, závodní přípravka, junior I., Junior II., senior
  • Družstvo závodní přípravka: (děti ve věku 6-8 let), trénuje v pondělí od 17.00 - 19.00 a ve středu od 16.00 - 18.00 ve velké tělocvičně ZŠ Laudova v Řepích.

    Družstvo Junior I. Junior II. (děti ve věku 8-11 let), trénují v pondělí a ve středu od 17.00 - 19.00 ve velké tělocvičně ZŠ Laudova v Řepích a v pátek od 18.00 - 20.00 v tělocvičně TJ Sokol Žižkov II., Na Balkáně, Praha 3.

    Družstvo senior: (16 let a starší), trénuje v pondělí od 18.00 - 20.00 v tělocvičně TJ Sokol Žižkov, středa od 17.00 - 19.00 ve velké tělocvičně ZŠ Laudova v Řepích. Pátek od 18.00 - 20.00 v tělocvičně TJ Sokol Žižkov II., Na Balkáně, Praha 3.

 

  • Přípravka ( děti 4 - 7 let)

Ø  Děti, které jsou nové, automaticky zařazujeme do tzv. přípravky, kde se učí, základy všeobecné gymnastiky (správné držení těla, základy akrobacie, základy cvičení na nářadí a s náčiním, základy cvičení s hudbou...).

Ø  Přípravná družstva trénují v úterý a ve čtvrtek od 17.00 - 18.00 ve velké tělocvičně v základní škole v ulici Laudova.

Ø  Pokud zjistíme, že je dítě na gymnastiku nadané, přeřadíme jej po dohodě s rodiči do závodního družstva.

Gymnastika pro radost (děti 8 let a starší)

Ø  Do skupiny gymnastika pro radost zařazujeme děti, které jsou ve věkové skupině 8 let a starší, které mají gymnastiku rádi a chtějí jí dělat hlavně pro radost a bez závodních ambicí. I zde učíme děti gymnastiku od základů.

Ø  Tato skupina má tréninky také v úterý a ve čtvrtek od 17.00 - 18. 00 ve velké tělocvičně ZŠ v ulici Laudova.

 

 

 

Poslední úprava: 1.12.2023