logo - Pražské sdružení Sport pro Všechny logo - Pražské sdružení Sport pro Všechny logo - Pohyb je život
 
 
 

 

Želvičky jsou jedním ze zásadních oddílů naší Tělovýchovné jednoty. Jednak početně (stabilně má kolem 90 členů) a jednak svou aktivitou. 

Děti se zúčastňují gymnastických soutěží, soutěží v TeamGymu, ale i v atletice, na přehlídkách pódiových skladeb. Reprezentují jak naši TJ, tak mnohdy i Prahu jako kraj, tj. ve Sportu pro všechny Praha, ale i Českou asociaci Sportu pro všechny jak doma, tak mnohdy i v zahraničí.

Každoročně pořádá oddíl soustředění v Doubí u Třeboně, kde je sportovní středisko České asociace Sport pro všechny.

Oddíl sdružuje zájemce o gymnastiku a akrobacii od těch nejmenších až do dospělosti. Kromě základní a sportovní gymnastiky se zabývá výrazně gymnastickým trojbojem pod názvem TEAMGYM. Tento sport se donedávna rozvíjel hlavně v organizacích ČASPV a ČOS. Nedávno však přerostl již do své výkonnostní a reprezentační polohy a stal se dalším, novým sportovním odvětvím České gymnastické federace.

Teamgym je soutěží družstev a proto je dost náročné sestavit a udržet pohromadě 10-15 dětí jedné věkové kategorie a pracovat s nimi jak individuelně, tak právě ve prospěch celého družstva. Této práci napomáhá právě pravidelné soustředění, kde mají děti více času a příležitostí se lépe poznat, spřátelit se a vzájemně si pomáhat.

Tradičně pořádají Želvičky i různé přehlídky a akademie pro rodiče a další příznivce.

Ta nejlepší družstva v TeamGymu mají možost se zúčastňovat i soutěží, které pořádá Česká gymnastická federace.

Oddíl Želviček má k dispozici větší počet cvičitelů a trenérů a stále se snažíme získávat a školit nové, poslední dobou už i z vlastních řad. Některé naše bývalé gymnastky se vrací jako cvičitelky a z toho máme největší radost, protože tak věříme, že budoucnost tohoto oddílu bude zajištěna.

Tak přejeme hodně úspěchů.

Poslední úprava: 3.9.2020